(+45) 21 90 86 55 info@bodymindpeace.dk

Marianne Larsen

FAMILIE, PAR, KRISE OG BØRNETERAPEUT – SUPERVISOR – ORGANISATIONSKONSULENT

Jeg tilbyder en bred vifte af faglighed teoretisk og praksis, da jeg gennem et langt arbejdsliv har erfaring og uddannelse indenfor familieterapi, par og individuel terapi, børneterapi, forældrecoaching, pædagogik, børne og ungdomspsykiatri.

Alle i en familie er både en del af familien og et selvstændigt menneske med sine egne personlige oplevelser fra og med sin familie.

Hvem kender ikke det at føle sig fastlåst og ønske:

 • at tale sammen på nye måder og finde nye roller
 • at reagere og handle anderlede
 • finde nye måder at møde børnene på

Forældre ønsker det bedste for deres børn og unge.

I perioder kan der opstå så store problemer, at der kan være brug for hjælp. Det kan være påført af udefra kommende vanskeligheder eller af egne personlige problemstillinger. Man ser adfærd der er tegn på mistrivsel:

 • i skolen med de krav der er eller med skolekammerater
 • i fritiden med venner
 • i familien med søskende
 • med personlig trivsel og usikkerhed

Til børn og unge har jeg udviklet en terapeutisk samtalemetode udefra narrativ teori, hvor deres stemme og følelser kommer frem og bliver forstået af dem selv og deres forældre. Herigennem får børn og unge indsigt i personlige styrker, som ikke tidligere er kommet til udtryk.

I et parforhold opstår problemer med særlige udfordringer for forholdet og kærligheden.

“Måske kender du det, hvis bare den anden blev anderledes” Og ønsket om:

 • en anderledes balance i forholdet
 • en ny måde at lytte og tale sammen på
 • genoprette kæresteforholdet
 • fælles visioner for fremtiden

I perioder af livet kan der komme særlige udfordringer, hvor man ikke finder vejen frem. Udfordringerne kan være udefra kommende vanskeligheder eller komme fra egen baggrundshistorie- oplevelser. I et samtaleforløb bliver der skabt mulighed for og plads til at blive hørt, få øje på egne mønstre og afprøve nye måder at indgår i relationelle samspil.

At tage hånd om en krise kan føre til en konstruktiv udvikling, som er med til at sætte fokus på relationen til sig selv og andre både i privatlivet og arbejdslivet:

 • få indsigt i egne styrker og handlepotentialer
 • få nye måder at lytte til og tale med andre mennesker
 • at gøre fortidshistorier til styrker i nutid og fremtid
 • få fokus på fremtidsvisioner

Det tillidsfulde og trygge samtalefællesskab med terapeuten understøtter den enkelte, parrets, børn, unge og familiens muligheder for at føle sig sikker nok til at udforske det alternative, prøve noget ukendt og skabe foretrukne forandringer.

Som supervisor og konsulent har jeg bred erfaring indenfor det sociale område og med organisation – og ledelsesudvikling. Det teoretiske og metodiske grundlag har i alle årene været systemisk og narrativ teori.

Hvad kan supervision bruges til?

Historien om at være en god kollega er hele tiden i spil— I supervision kan skabes en kontekst, hvor der kan reflekteres over dynamikker og praksis udefra flere indfaldsvinkler:

 • at tydeliggøre den professionelle position – at sætte fokus på den personlige tilgang
 • at styrke kommunikation og relationer
 • at holde fokus på opgave

Organisationsudvikling og ledelsesstrategier: Ledelsesstrategier, der giver mulighed for udvikling, er ledelse på et anerkendende grundlag med fokus på ressourcer, kontekstklarhed, positionering, kommunikation, refleksion og relationelt perspektiv.

 • at udvikle anerkendende ledelsesstil
 • at fremme helhedssyn
 • at udvikle ressourcesprog
 • at se forskelligheder som en styrke
 • at sætte fokus på værdier og kompetencer

Med venlig hilsen Marianne Larsen Reflexconsult CVR 30124456

Psykoterapeut - Roskilde

Vil du ringes op?

Skal vi tage direkte kontakt til dig? Benyt dig af formularen, og vi ringer til dig hurtigst muligt.