(+45) 21 90 86 55 info@bodymindpeace.dk

Chila Yunai

Tid til forandring?
Få et kærligt skub fra den åndelige verden.

Få clairvoyant rådgivning ved f.eks.

  • Tvivl
  • Problemer
  • Konflikter
  • Sorg
  • Krise
  • Traumer
  • Personlig udvikling
  • Åndelig udvikling
  • Andet

CLAIRVOYANCE I – Få klarhed og balance i dit liv

Her får du personlige råd fra din åndelige hjælpere, som jeg med min clairvoyante evne formidler til dig.
I denne clairvoyance får du klarhed over dine potentialer og det tema, der rører sig i dig lige nu, og som er
årsagen til din ubalance. Du vil få konkrete råd og redskaber, så du kan heles og komme videre. Herudover
kan der komme råd i forhold til familie, børn, venner, kæledyr, bolig, arbejde, uddannelse, fritid, krop, kost
og motion og andet relevant.

Jeg kigger ikke på sygdom, død eller 3. person.

I clairvoyance arbejder jeg med en højere bevidsthed, hvor dit liv ses i et større perspektiv. Det er dine
åndelige hjælpere, der bestemmer hvad du skal vide og hvor meget. Derfor er det ikke altid muligt at få
svar på konkrete spørgsmål eller at få viden om din fremtid, da informationerne er begrænset af, hvad der
er bedst for dig at vide, og hvor du er i din åndelige udvikling. Dine åndelige hjælpere vil altid give dig
tilstrækkelig klarhed over din situation, og præcise råd til hvad du kan gøre, for at skabe den forandring
som du ønsker.

Der er ingen bivirkninger ved clairvoyance, men du kan godt være træt efter sessionen, da jeg går i dybden.
Drik rigelig med vand, og sørg for tid og ro efterfølgende, så dine beskeder kan falde på plads i dig.

Det er bedst, at der går mindst et halvt år mellem hver af dine clairvoyancer, så du kan nå at arbejde med
de råd og redskaber som du får. Herved undgår du også at få de samme beskeder igen.

Du skal være psykisk rask og over 18 år for at få clairvoyance hos mig.

CLAIRVOYANCE II – Bryd dit mønster, og undgå den samme udfordring igen og igen

Denne clairvoyance er en unik måde at få klarhed over den røde tråd i dette og dine tidligere liv: hvorfor du
gennemgår det du gør, hvorfor du er dig, og hvad du skal lære.

De tidligere liv, der er relevante i forhold til det mønster eller udfordring du har i dit liv, folder jeg ud for
dig. Jeg beskriver sammenhængen mellem livene, og hvad læren er. Du får konkrete råd og redskaber, så
du kan bryde dit mønster, og undgå at møde den samme udfordring, igen og igen.

Temaet for Clairvoyance II kommer du med eller formidles gennem mig fra dine åndelige hjælpere.
Det er bedst, at der går mindst et halvt år mellem hver af dine clairvoyancer, så du kan nå at arbejde med
de råd og redskaber som du får. Herved undgår du også at få de samme beskeder igen.

AFDØDEKONTAKT – Et glædeligt gensyn og hjælp til bearbejdning af din sorg

Afdødekontakt kan være et glædeligt gensyn. Det kan være givende at mærke nærværet af den afdøde og
vide, at den afdøde har det godt. Kontakten kan give dig trøst og lindring samt accept af, at vedkommende
ikke længere er her. Afdødekontakt kan også hjælpe dig videre i bearbejdelsen af din sorg.

I en afdødekontakt bruger jeg min clairvoyante evne til at kontakte din afdøde.

Når jeg har kontakt med din afdøde, formidler jeg det videre, som den afdøde vil sige til dig. Du kan også
sige det, du har på hjertet. Det vil være din afdødes personlighed, der kommer igennem, præcis som du
kender vedkommende fra jeres tid sammen i dette liv.

Det sker at jeg ikke kan kontakte en afdød. Det er ikke fordi du ikke er elsket, men vedkommende kan være
optaget af andre gøremål i den åndelige verden. Ofte vil andre af dine afdøde relationer træde frem.

Jeg kan formidle kontakt til en konkret afdød, eller du kan være åben for, hvem der kommer til dig. Ønsker
du kontakt med en konkret afdød, bedes du medbringe et foto af vedkommende, eller en genstand som
afdøde har haft. Begge i en lukket kuvert eller indpakning, så jeg ikke kan se indholdet.

Afdødekontakt kan formidles til dig alene eller I kan være to. Hos Body, Mind and Peace formidler jeg også
afdødekontakt for grupper op til 8-10 personer ved særlige arrangementer eller efter nærmere aftale.

Jeg formidler kun afdødekontakt til psykisk raske personer over 18 år.

Din afdøde skal have været død i mindst 1 år. Den afdøde kan være både barn og voksen.

Om mig
Jeg er uddannet clairvoyant og har skrevet speciale om afdødekontakt. Herudover har jeg taget første del af
en master i clairvoyance, afdødekontakt og kanalisering. Jeg får løbende supervision og er medlem af
Clairvoyant Foreningen, hvis etiske retningslinjer jeg følger.

Jeg er også uddannet arkitekt maa og holistisk farverådgiver.

Mit livssyn er positivt og er ikke bundet til en bestemt verdensreligion eller filosofi. Min viden som
clairvoyant tager afsæt i Martinus’ kosmologi, og min erfaring i mødet med klienter og den åndelige verden.

Udover individuelle sessioner i clairvoyance og afdødekontakt, laver jeg arrangementer for grupper.
Herudover holder jeg foredrag om spirituelle emner og farver.

Pris

Prisen er 900 kr. for 60 minutter clairvoyance eller afdødekontakt.

Sessionerne afholdes fredage mellem kl. 8 – 19 i lokale 3, hos Body, Mind & Peace.

CHILA YUNAI

Kontakt

For tidsbestilling,
Ring eller sms på tlf. nr. +45 31 15 80 40.
Du kan også sende en mail til mail@chilayunai.dk

Du kan læse mere om mig, mine ydelser og arrangementer på min hjemmeside www.chilayunai.dk.

Du kan også finde mig på Facebook på facebook.com/www.chilayunai.dk

ChilaYunaiCounseling-logo